Osio 1: Standardimalli ja alkeishiukkaset

Standardimalli ja alkeishiukkaset

Tutustutaan ensin päällisin puolin aineen rakenteeseen, standardimalliin ja alkeishiukkasiin.

1) Opiskele 
hiukkasseikkailu ajan kanssa. Lue myös hiukkasseikkailun tekijöistä ja muokkaajista aloitussivulla.
Opiskele hiukkasseikkailu ajatuksella ja useammassa erässä; asiaa on paljon. Etuna tässä esityksessä on, että se on suomen kielinen ja perusteellinen!
2) Vastaa samalla oheisen tiedoston kysymyksiin, jotka ovat otsikon mukaisesti aiheeseen johdattelevia perustehtäviä, alkeistehtäviä alkeishiukkasista. :) 
Hiukkastehtäviä_PERUSTA.doc

Palauta vastauksesi oheiseen palautuskansioon. Aikaa sinulla on hiukkasseikkailun opiskeluun ja alkeistehtävien palautukseen viikko. 

Nämä kysymykset ja niiden vastaukset selvinnevät jo seikkailun alkutaipaleella. Seikkailun jälkipuoliskon asioita ja hiukkasten tutkimukseen liittyviä kysymyksiä saat vastattavaksesi myöhemmin.