Kurssin kuvaus, sisällöt ja arviointi

Kurssin kuvaus, sisällöt ja arviointi

Kurssikuvaus
Kurssilla perehdytään hiukkasfysiikkaan sekä aineen standardimalliin osin luokkaopetuksena ja osin sähköisillä oppimisalustoilla. Kurssiin sisältyy valmistavia opintoretkiä hiukkasfysiikkaa tutkiviin tai soveltaviin kohteisiin, kuten Jyväskylän yliopistoon ja Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Kurssi huipentuu tiedeleiriin maailman suurimmassa hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissä.DSCN1221.JPG
Tavoitteet ja sisältö
Kurssin tavoitteena on oppia hiukkasfysiikan sisältöjä, toteuttaa verkostoitumista ja yritteliäisyyttä sekä harjoitella yhteistyötaitoja, raportointia ja tiedon jakamista. Yritteliäisyyttä toteutetaan keräämällä varoja tiedeleirikustannusten kattamiseksi. Opintoretket ja tiedeleiri toteutetaan yhdessä Kiuruveden, Siilinjärven ja Sonkajärven lukioiden CERN-kurssilaisten kanssa. Heihin pidetään yhteyttä tapaamisten välillä TVT:n ja somen avulla. Projektin etenemisestä tiedottaminen kuuluu olennaisena osana kurssin sisältöön ja se tapahtuu lukiomme virallisten Facebook- ja Pedanet-sivujen, Youtube-kanavan sekä muiden tiedotusvälineiden kautta. 

Arviointi
hyväksytty/hylätty
Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään jokaiselta kaikkeen varainkeruuseen, tiedotustoimintaan ja opintoretkiin osallistumista sekä annettujen ennakkotehtävien moitteetonta suorittamista. Kurssimerkinnän lisäksi CERN-tiedeleirille osallistumisesta saa erillisen, kirjallisen todistuksen.