PET-kuvantaminen

Lähdemateriaalia

Perehdy PET (Positroni Emissio Tomografia) menetelmään seuraavista lähteistä. 

Älykäs teknologia - PET-kuvantaminen
Positron Emission Tomography

Helsingin Sanomissa 21.11.2018 ollut artikkeli PET-kuvauksen CT-kuvauksen yhdistävästä tekniikasta. 

Selvitä itsellesi eri lähteitä käyttäen, mitä alla olevat kolme sanaa tarkoittavat. 
- positroni
- emissio
- tomografia

Katso vielä Turun PET-keskuksen video. Pohdi sen jälkeen syntyikö sinulle jo jotain kysymyksiä mieleesi ja laita ne itsellesi muistiin.