VAU! - Vanhasta uuteen, Veteli esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishanke

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on uudistaa Vetelin kunnan opetuskäytön TVT-strategia sekä teoriassa että käytännössä. Hankkeen tavoitteet on eritelty seuraavasti:

Hankkeen keskeiset tavoitteet

1. Kehittää kunnan ICT-strategia vuoden 2016 opetussuunnitelman henkeä vastaavaksi
 • alueellista ICT-strategiaa muokataan sovelletaan kunnan tilanteeseen sopivaksi
 • strategian pääpaino pedagogiikan kehittämisessä
 • huomioidaan strategiassa OPS 2016
2. hankitaan tietoa erilaisista oppimisen apuna käytettävistä teknisistä ratkaisuista ja otetaan niitä käyttöön (esim. pilvitallennustilat, ekosysteemit verkossa tapahtuvaan oppimiseen/työskentelyyn - Google Apps for Education, Office 365

3. Saattaa päivitetty ICT-strategia koulujen arkeen

4. kouluttaa opettajia käyttämään opetusteknologiaa pedagogisesti järkevällä tavalla

5. madaltaa kynnystä ottaa teknologia mukaan opetukseen kouluttamalla opettajia ja oppilaita yhdessä

6. tiivistää opettajien yhteistyötä

7. luoda käytänteitä, joiden avulla hyvät ideat saatetaan koko kouluyhteisön käyttöön

Hankkeen toissijaisia tavoitteita
 • Laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus OPS 2016 hengessä
 • kouluttaa opettajia, oppilaita ja koteja uudenlaisen oppimisen käytänteisiin
 • luoda kunnalliset toimintamallit, joiden avulla oppilaat ja kodit saatetaan mukaan oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • luoda materiaalipankki laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteutuksen avuksi
 • koota toimivista käytänteistä tärkeimmät periaatteet opetussuunnitelmaan
 • Kouluviihtyvyyden, oppimis- ja opetusmotivaation lisääminen.
 • erilaisten opetus- ja oppimistrategioiden käyttöön ohjaaminen (opettajat ja oppilaat)
 • yksilöllinen oppiminen
 • yhteisöllinen oppiminen
 • toiminnallinen oppiminen
 • tutkiva oppiminen
 • työpajatyyppinen opiskelu
 • projektityöskentely
 • oppilaiden osallisuuden lisääminen opetuksen suunnittelussa
 • yhteisöllisyyden lisääminen

Käytännön toteutus

Hankkeeseen on varattu yhden opettajan työaikaa 6 vuosiviikkotuntia lukuvuodelle 2015-2016. Opettajan työaika on jyvitetty hankkeen eri toimintoihin seuraavasti:
 • 2 vvt koulutustyö luokissa koulupäivien aikana (esim. joka toinen torstai 4 oppituntia)
 • 1 vvt oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja julkaisu (peda.net)
 • 1 vvt julkaisualustan kehittäminen ja laitteiden tekninen ylläpito (peda.net, Google Apps for Education, laitteiston huolto ja päivitys)
 • 1 vvt TVT-strategian kehittäminen (pohjana lähikuntien strategiat, OPS 2016)
 • 1 vvt hankkeen raportointi ja koordinointi (koulutusten suunnittelu/järjestäminen, yhteydenpito, tiedottaminen)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä