Ajankohtaista

Hankkeen toiminnan esittelyä

Ylipään koululla ohjelmointiopetusta

Ylipään 3.-4.-luokkalaiset pääsivät tänään tutustumaan ohjelmoinnin alkeisiin. Aluksi tehtävänä oli saada suut makeaksi karkkirobotin avulla. Ohjeet karkkirobottiharjoitukseen löytyvät täältä. Kun karkkirobotin avulla oli päästy sisään ohjelmointiajatteluun, oppilaat jaettiin ryhmiin, joissa saivat pistetyöskentelynä jatkaa ohjelmointiaan. Ohjelmointia opiskeltiin seuraavien materiaalien avulla:

1. Code.org
  • sokkelon selvittämistä yksinkertaisen graafisen ohjelmointikäyttöliittymän avulla
  • sopii aivan aloittelijoille

2. Code Monkey
  • Koodauspeli, jossa harjoitellaan tekstimuotoisen koodin kirjoittamista
  • sopii aloittelijoille

3. Lightbot
  • tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella toimiva koodauspeli, jossa harjoitellaan silmukoiden ja aliohjelmien käyttöä
  • sopii aloittelijoille, mutta tarjoaa haasteita hieman edistyneemmillekin

4. Beebot-/legorobotin ohjelmointi
  • harjoiteltiin Bee-Bot -robottien kanssa yksinkertaista ohjelmointia
  • kokeiltiin Lego Mindstorms -robotin ohjelmointia
Oppilaat tuntuivat olevan motivoituneita ja innostuneita koko kolmituntisen ohjelmointisession ajan. Samalla huomattiin, että vaikka ohjelmoinnin alkeet ovat suhteellisen helppoja oppia, vaativampi ohjelmointi vaatii jo melko monimutkaista ajattelua.

Veden olomuodot -video

Tänään kävin yhden tunnin ohjaamassa 5.-luokkalaisten veteen liittyviä ryhmätöitä. Yksi ryhmä päätti koostaa veden olomuotojen muutoksista videon, jonka kuvasivat, editoivat ja julkaisivat oppitunnin aikana.Toinen ryhmä työsti omasta aiheestaan animaation:

Animaatioita ystävyydestä ykkösluokkalaisten kanssa

Tänään työskentelimme keskuskoulun ykkösluokkalaisten kanssa animaatioiden parissa. Pohdimme ystävyyttä ja teimme Toontastic -ohjelmalla lyhyet animaatiot, joissa käsitellään ystävysten välistä riitelyä. Tavoitteena oli saada aikaan perinteistä juonikaaviota mukaileva tarina, jossa alkuasetelman jälkeen tarina etenee erimielisyyksien saattelemana kohti huippukohtaa. Lopulta ystävykset saavat riitansa sovittua, ja tarina päättyy onnelliseen loppuratkaisuun. Alta näette, miten hyvin tavoitteeseen päästiin kolmessa tunnissa.

Tunkkarilla iPad-käyttökoulutusta

Torstaina 1.10. kävin Tunkkarin koululla oppilaiden ja opettajien kanssa harjoittelemassa iPadien käyttöä oppimisvälineenä. Lähes kaikilla oppilailla eskareista lähtien oli jo kokemusta tablet-koneen käytöstä, joten työskentely sujui melko jouhevasti.

Eskareiden kanssa harjoittelimme ohjelmien avaamista ja sulkemista sekä kuvien tallentamista ja poistamista. Lisäksi harjoittelimme kirjainten ja numeroiden piirtämistä Molla ABC -ohjelmalla.

Ykkös-kakkosluokkalaisten kanssa otimme haasteeksi pienen animaation luomisen Puppet Pals 2 -ohjelmalla sekä sen tallentamisen Google Drive -pilvipalveluun. Iso osa luokasta ehti tehdä tämän projektin valmiiksi yhden tunnin aikana.Kolmosluokkalaisten kanssa kokeilimme tekstin kirjoittamista Google Docs -tekstieditorilla. Lisäsimme myös kuvia teksteihin. Oppilaiden kirjoittaessa tarinoitaan opettaja pystyi omalta koneeltaan seuraamaan ja kommentoimaan tekstin kirjoittamista. Parasta tässä työkalussa on, että iPadilla aloitetun tekstin kirjoittamista pystyy jatkamaan tietokoneella tai vaikkapa älypuhelimella, johon kyseinen sovellus on asennettu, koska ohjelma tallentaa kaikki tehdyt muutokset reaaliaikaisesti internetin pilvipalveluun (Google Drive).

Nelosluokkalaisten kanssa pidimme hieman kevyemmän tunnin ja pelasimme yhteisöllistä oppimista tukevaa Saarella-peliä. Lisäksi kokeilimme ohjelmoinnin alkeita Scratch Jr-sovelluksella.

Monenlaista sitä ehtii yhden päivän aikana...