Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmät

Oppilas- ja opiskeluhuollon alueellinen ohjausryhmä muodostuu Kaustisen seutukunnan kunnista ja se vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Oppilaiden mielipiteitä kartoitetaan esim. kyselyjen avulla. Ryhmien kokoonkutsujana toimii kuraattori.

Alakoulujen yhteiseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat alakoulujen yhteinen johtaja, kyläkoulujen apulaisjohtajat, erityisopettajat, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, kaksi oppilasedustajaa 5. ja 6. luokilta ja huoltajien edustaja joka koululta.

Yläkoulun ja lukion yhteiseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä oppilaiden ja huoltajien edustajat yläkoulusta ja lukiosta. Ryhmät kokoontuvat kaksi tai kolme kertaa vuodessa.

Tarvittaessa oppilashuollon henkilöstö voi pienemmällä kokoonpanolla kokoontua arvioimaan oppilaitoskohtaisia asioita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä