MAA5: Vektorit

Vektorit (MAA5)

TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin
  • oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla
  • tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla.

KESKEISET SISÄLLÖT
  • vektoreiden perusominaisuudet
  • vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
  • koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
  • suorat ja tasot avaruudessa