ENA5

Tehtäväkuvaukset: Freehands

Instructions: Choose 1-2 exercises under each theme (10 at the very least!!) and write short texts (4-10 sentences) of each but choose at least two under the theme of culture. They can be longer if you want to. Write them on your peda.net page or ...

Lue alla oleva CNN:än toimittajan tekemä artikkeli, jossa hän antaa ohjeita miten varautua Suomen matkalle

Lue alta löytyvä artikkeli ryhmissä ja kirjatkaa ylös missä olette samaa ja eri mieltä toimittajan kanssa. Millainen Suomi-kuva hänellä on? Onko tieto, jota hän antaa Suomesta korrektia ja relevanttia? Mistä hän on saanut/poiminut tietonsa? Minkälaisen kuvan hän antaa Suomesta? Ovatko artikkeliin valitut valokuvat hyviä otoksia Suomesta? Miten itse neuvoisitte tänne tulevaa matkailijaa?

Käykää myös tutustumassa visitfinland.com:in Suomi-infoon ja kuviin sekä videoihin Suomesta. Mikä on visitfinland.com ja mitkä tahot ovat sen luoneet? Keille sivusto on tarkoitettu? Minkälaisen kuvan se antaa Suomesta? Mitä asioita siinä nousee esille Suomesta ym?