ENA1

Who wants to learn English?

What are you saying?

Tervetuloa opiskelemaan englantia! Lukion englannin opiskelun tavoite on saavuttaa kielitaidon arviointiasteikolla taso B2.1 eli itsenäisen kielitaidon perustaso, joka siis tarkoittaa, että opiskelija selviytyy säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisen puhujan kanssa. Kielitaitoon kuuluu monta osa-aluetta: suullinen ja kirjallinen viestintä (tuottaminen ja ymmärtäminen) sekä hyvät kommunikointitaidot kuten kohteliaisuusilmaisut, kompensaatiostrategiat ja hyvät valmiudet kehittää ja arvioida omia opiskelutaitojaan ja kielitatotarpeitaan, jotta kielitaito kehittyy jatkuvasti.

Ensimmäisellä kurssilla aihepiireinä ovat mm. nuorten maailma, perhe- ja ihmissuhteet sekä vapaa-aika. Kurssilla kerrataan keskeinen verbioppi eli aikamuodot ja epäsäännölliset verbit sekä kiinnitetään huomiota suulliseen harjoitteluun, erityisesti kommunikaatiostrategioihin ja ääntämiseen.