3. -4. lk

Tervetuloa opiskelemaan englantia

Oppilailla alkaa uusi ja toivottavasti jännittävä ja mielenkiintoinen kieli. Englantia kuulee ja näkee joka paikassa ja sitä on jo tarttunut monen oppilaan matkaan. Tarkoituksena on herättää mielenkiinto uutta kieltä kohtaan, ottaa heti käyttöön uudet sanat, fraasit ja alkaa käyttää sitä pientä mutta jatkuvasti kasvavaa kielitaitoa. Tunneilla kuunnellaan paljon, leikitään, lauletaan, opitaan sanoja kuvien ja äänen avulla ja tutustutaan kielen rakenteeseen. Englannin oppimistavoitteita 3:nnella luokalla on oppia tervehtimään, pyytämään, kysymään vointia, kellonaikoja ja kertomaan itsestä, perheestä, lähiympäristöstä ja koulusta.

Lisäksi opimme persoonapronominit, be- have- ja can-verbit, kysymys- ja kieltolauseita sekä substantiivien yksikkö- ja monikkomuodot. Oppilailla on käytössä Sanomapron oppilaan äänitiedostot ja verkkotehtäviä, joiden avulla voi kerrata jo opittua. Oppikirjan pieniä dialogeja kannattaa lukea kotona ääneen vaikka samanaikaisesti tekstiä kuunnellen, tai yhdessä jonkun perheenjäsenen kanssa, jotta kielen ääntäminen, rytmi ja ja sanapaino tarttuvat heti. Näiltä sivuilta löytyy myös paljon linkkejä erilaisiin harjoitusmateriaaleihin, joista löytyy sanastotehtäviä, videomateriaalia, lauluja, leikkejä ja kielioppia.

4. luokan tavoitteista

Englannin opetuksen 4.nnen luokan tavoitteita on opetella suullista ilmaisua ja oikeaa ääntämistä ja puherytmiä. Opetellaan kuuntelemaan kieltä, kuuntelemaan ja keskustelemaan aktiivisesti myös parin kanssa. Pääpaino kielellisissä rakenteissa on preesens-aikamuodon käyttö ja suullisen ilmaisun kehittäminen arkipäivän viestintätilanteissa.

Arviontiin vaikuttavat.
- aktiivinen osallistuminen ja
- asennen opiskelua kohtaan
- kotitehtävien tekeminen
- kokeet ja sanakokeet
- suulisten taitojen osoittaminen tunnilla ja keväällä on tarkoitus pitää suullisia parikokeita

Tervetuloa opiskelemaan englantia

Oppilailla alkaa uusi ja toivottavasti jännittävä ja mielenkiintoinen kieli. Englantia kuulee ja näkee joka paikassa ja sitä on jo tarttunut monen oppilaan matkaan. Tarkoituksena on herättää mielenkiinto uutta kieltä kohtaan, ottaa heti käyttöön u...

Nettilinkkejä suulliseen ja kirjalliseen harjoitteluun

Sanakoe kpl 18

Nimesi:


Kirjoita aukkotehtävän vastaukset pienellä alkukirjaimella.

1. Mikä maa on Germany?
2. A: Hello, what are you doing?
B: Hi, I'm packing my ?


Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2.