Kiva-koulu

Koulumme on Kiva-koulu

Kiva Koulu -ohjelma on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVA-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava.
Lisätietoa KiVa-ohjelmasta löytyy nettisivuilta http://www.kivakoulu.fi/​.

KiVa-ohjelman toteutus koulussamme

1. Kiusaamista ehkäisevä työ
KiVa-oppitunteja järjestetään alakoulussa ensimmäisellä ja neljännellä luokalla. Tunneilla käsitellään ikätasoisesti koulukiusaamiseen liittyviä ilmiöitä oman luokanopettajan johdolla.
Yläkoulussa kiusaamiseen liittyviä teemoja käsitellään eri oppiaineissa KiVa-materiaalin avulla.

2. Puuttuminen ilmi tulleisiin kiusaamistapauksiin
Kun koulussa ilmenee kiusaamista, tilanteisiin puututaan KiVa-toimintamallin mukaan. Toiminta on kuvattu lyhyesti alla olevassa kaaviossa.
Näyttökuva 2017-11-07 kello 15.40.58.png
Luokanohjaaja/ -opettaja ohjaa kiusaamistapaukset Kiva-tiimin käsittelyyn.

3. Seuranta
Kiusaamisen yleisyyttä kartoitetaan säännöllisin väliajoin Kiva-koulun kyselyiden avulla. Kysely toteutetaan keväisin.