Ajankohtaista koronatilanteesta

Hygienia- ja toimintaohjeet kevät 2020

Toistaiseksi voimassaolevat ohjeet uuteen arkeen Kankunharjun päiväkodilla:

- Lapset "leimataan" henkilöstön toimesta käsin päiväkotiin tullessa ja sieltä lähtiessä.

- Huoltajat huolehtivat aamuisin lasten käsienpesusta ennen lapsen luovuttamista ryhmään.

- Turhaa oleskelua päiväkodissa vältetään. Lasta tuodessa ja hakiessa pyrimme mahdollisimman nopeaan tiedon vaihtoon sekä lasten hoitoon jättämiseen, pidemmät asiat soitellaan puhelimitse.

- Lapsen reppuun pakataan vain päivän tarvikkeet ja reppu kulkee päivittäin kotiin.

- Omat lelut jätetään toistaiseksi kotiin, mikäli lapsesi tarvitsee päiväkodilla unilelua, säilytämme ne lasten sängyissä ja laitamme ne kerran viikossa kotiin pestäväksi.

- Päiväkodilla toimimme mahdollisuuksien mukaan pienryhmissä ja siivousta sekä käsienpesua on tehostettu. Huolehdittehan lastenne kynsien leikkuusta sillä pitkät kynnet keräävät herkästi bakteereja.

- Tutin käyttö on rajattu vain päiväunille, huoltajat huolehtivat tutin pesusta 2x vko.

- Hoitoon ei saa tulla sairaana. Mikäli perheessä on kenelläkään sairastumiseen viittaavia oireita, suositellaan että lapset pidetään varatoimena kotona.

- Allergisista nuhista ym. voitte olla yhteydessä neuvolaan.

- Jos lapsi sairastuu kesken päivän, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan toisista lapsista odottamaan huoltajaa.

- Sairaustapauksissa tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

- Koronaviruksen saaneen lapsen tulee olla poissa hoidosta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, tarvittaessa pidempään.Varkauden kaupunki tiedottaa: Yhteiset käytänteet koulun ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä 14.5. – 30.5.

Varkauden kaupunki tiedottaa: Yhteiset käytänteet koulun ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä 14.5. – 30.5.

OKM ja THL ovat päivittäneet eilen 4.5.2020 ohjeita opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille:

https://vnk.fi/documents/10616/20764066/Ohje+koulutuksen+järjestäjille+040520.pdf

 

OPH tiedotus poikkeusjärjestelyiden purkamisista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa:

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronavirusepidemiasta-johtuvia-rajoituksia-ja-poikkeusjarjestelyita-puretaan

 

 

Varkaudessa toimitaan annettujen ohjeistuksien mukaisesti. Alakoulujen opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivien ajan, luokan opetushenkilöstö voi vaihtua yksittäisissä oppiaineissa. Yläkoululla oppilaiden opetusryhmät voivat vaihtua päivän aikana. Opetusryhmiin haetaan väljyyttä tilajärjestelyillä ja opetusta tullaan porrastamaan kouluittain mahdollisuuksien mukaan. Kouluilla huolehditaan hyvästä käsihygieniasta koko koulupäivän ajan.

 

Kouluruokailuissa ruokasaleja voidaan käyttää vain omissa ryhmissä tapahtuvaan ruokailuun, ei yhteisruokailuun. Ruoan jakamisessa ja ruokailukäytänteissä noudatetaan hyvää hygieniaa.

 

Kouluilla ja varhaiskasvatuksessa pyritään välttämään muiden kuin lasten sekä koulun tai varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua.

 

Koulut ja päiväkodit ilmoittavat omista järjestelyistään tämän viikon aikana.

Tiedote asiakasmaksuhyvityksistä

Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksen ja leikkitoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättäminen.

Hallitus on kehottanut huoltajia hoitamaan lapsensa kotona koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Varkauden kaupungissa varhaiskasvatuksen, leikkitoiminnan asiakasmaksujen hyvitystä jatketaan 14.4.-13.5.2020 ajalta niille huoltajille, joiden lapset hoidetaan kotona.

Asiakasmaksuhyvitys koskee vain yhtäjaksoista poissaoloa ajalta 14.4.2020-13.5.2020. Huoltajien tulee ilmoittaa kirjallisesti hoitopaikkaan lapsensa poissaolosta 9.4.2020 mennessä. Yksittäisiä poissaolopäiviä ei hyvitetä.

Poissaoloilmoitus voi olla vapaamuotoinen, kunhan siinä näkyy lapsen koko nimi, hoitopaikka, poissaoloaika (mistä alkaa ja milloin loppuu) ja huoltajan nimi.

Jos poikkeustila jatkuu, asiakasmaksua voidaan hyvittää edelleen, mutta enimmillään toukokuun 2020 loppuun saakka. Tästä ohjeistetaan perheitä myöhemmin.

 

Varkauden kaupunki

Koronavirusohjeistus huoltajille

Koronavirusohjeistus huoltajille (16.3.20)

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi päiväkoteihin otetaan jatkossa hoitoon vain täysin oireettomat lapset. Kaikki hengitystieinfektion oireista (kuume, yskä, nuha) vähänkään kärsivät lapset jäävät kotiin. Mikäli lapsellanne on esimerkiksi allerginen nuha, niin käyttehän asian erikseen läpi päiväkodin henkilöstön kanssa.

THL: n ja Varkauden kaupungin ohjeistuksen mukaisesti ulkomailta palaavat lapset pysyvät poissa päiväkodista kaksi viikkoa Suomeen palaamisen jälkeen.

Mikäli olette olleet tekemisissä koronavirukselle altistuneiden henkilöiden kanssa tai epäilette, että olisitte voineet saada tartunnan, pyydämme teitä seuraamaan omaa ja perheenjäsentenne terveydentilaa. Mikäli perheessänne on flunssan oireista kärsiviä lapsia, niin on suositeltavaa, että myös sisarukset pysyvät kotona. Olettehan näissä tapauksissa aina yhteydessä terveydenhuoltoon ja ilmoitatte asiasta päiväkodin johtajalle.

Toistaiseksi päiväkodeista ei tehdä retkiä tai vierailuja julkisille paikoille. Myös ulkopuolisten tahojen vierailut päiväkodeissa minimoidaan. Kiinnitämme erityistä huomiota käsihygieniaan ja oikeaoppiseen yskimiseen sekä aivastamiseen. Lisäksi varhaiskasvatusyksiköissä on tehostettu siivousta.

Näillä toimilla pyrimme omalta osaltamme ehkäisemään koronaviruksen leviämistä. Koska koronaviruksella on vaikutuksia sekä lasten että henkilöstön poissaoloon, lasten hoitoaikamuutokset ja poissaolot tulee ilmoittaa mahdollisimman pian lapsen ryhmän henkilökunnalle.

Varhaiskasvatuksessa seurataan muuttuvaa tilannetta jatkuvasti ja ohjeita päivitetään tarvittaessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä