Oppilashuolto ja terveydenhuolto

Tiedote kouluterveydenhuollosta huoltajille

Terveydenhoitajan vastaanotto

Jos lapsi on lääkärinhoidon tarpeessa on otettava yhteys suoraan terveyskeskuksen ajanvaraukseen tai kiireellisissä asioissa ensiapuun.

Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana otetaan yhteyttä oppilaan huoltajiin. Tavallisimmissa tapaturmissa oppilasta hoidetaan koulussa (opettaja/kouluavustaja/terveydenhoitaja ym.) Oppilaan jatkohoidosta sovitaan huoltajan kanssa.

Koulutapaturmista tehdään tapaturmailmoitus koulun kansliaan.

Terveydenhoitaja Riitta Kinnunen puh. 040-5281905, Lehtoniemen koululla ma-ti klo 8 - 16 ja Könönpellon koululla ke-to klo 8-16 ja pe 8-13.

Avoin vastaanotto ilman ajanvarausta klo 10.30-11.15, muina aikoina terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia.

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja
- pitää säännöllisesti vastaanottoa koululla
- suorittaa terveystarkastukset kaikkien vuosiluokkien oppilaille
- ohjaa tarvittaessa oppilaita asianmukaiseen tutkimukseen ja hoitoon
- toimii yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa
- antaa ensiapua koulutapaturmissa
- ohjaa terveisiin elämäntapoihin
- osallistuu vanhempainiltoihin

Koululääkäri

Koululääkäri

- suorittaa terveystarkastukset 1-, 5- ja 8-luokkalaisille
- lähettää tarvittaessa oppilaan erikoistutkimuksiin
- toimii yhteistyössä muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa

Koululääkäri ei hoida oppilaiden sairausasioita, vaan niissä käännytään
oman terveysaseman puoleen.