Ordningsregler - Järjestyssäännöt

Ordningsregler - Järjestyssäännöt

1§ Vi kommer i tid till skolan och då skolan är slut går vi genast hem.
2§ Vi använder hjälm då vi cyklar till skolan.
3§ Vi hänger snyggt upp våra kläder i knaggarna och ställer snyggt våra skor.
4§ Vi byter till gympakläder före gympatimmen och tvättar oss efteråt.
5§ Vi springer inte i korridoren.
6§ Under skoldagen håller vi våra mobiltelefoner ljudlösa i skolväskan.
7§ Vi lämnar godis hemma och tuggar tuggummi bara på luchrasten.
8§ Vi ger varandra arbetsro under lektionerna.
9§ Vi räcker upp handen då vi frågar efter hjälp.
10§ Läraren avslutar alltid lektionen och läxorna skrivs upp och de görs hemma.
11§ Vi mobbar ingen i vår “Kiva skola”. Om man upptäcker mobbning skall det anmälas till en vuxen.
12§ I alla skolsituationer uppför vi oss artigt, vänligt och sakligt. Vi är hjälpsamma mot varandra.
13§ Vi använder vårdat spark då vi talar till varandra.
14§ Eleverna sköter om skolans undervisningsmaterial och är ersättningsskyldiga om något förstörs.
15§ Rasterna tillbringar vi ute på skolgården. Vi hålls på skolområdet. Då det regnar eller då det är hård köld (- 15 grader) håller vi innerast. Snöbolls- och stenkast är förbjudet.
16§ Vi tvättar våra händer alltid före maten och efter toalettbesök.
17§ Under skoldagen använder vi datortekninsk utrustning i undervisningsskyften.