Info om skolan - Tietoa koulustamme

Svenska skolan i Varkaus

Svenska skolan i Varkaus är en tvålärarskola i hjärtat av Savolax.
Vi har nu 12 elever i skolan, förskolan medräknat (sommar 2018)
Vår undervisningsspråk är svenska men till oss söker sig också helt finskspråkiga elever.
Vi är en av grundskolorna i Varkaus stad och följer stadens svenskspråkiga läroplan godkänd av stadsfullmäktigen.

Vi erbjuder våra elever även undervisning i finska. Engelskan påbörjas i åk 2. Vi är en riktig språkskola.

Vi värnar om den finlandsvenska kulturen med bl.a. Svenska dagen, Lucia och Runebergsdagen på vår agenda.

Med hjälp av olika fonder har vi möjlighet att anställa en person till vår egen förskola. I förskolan kan barnen lära sig grunderna till svenskan med hjälp av sång, lek och pyssel. Därefter kan de fortsätta i vår skola från åk 1 till åk 6.

Från Svenska skolan fortsätter eleverna t.ex. till Waltteri  högstadium, där de bjuds på extra undervisning i svenskan.

Skolan finns i Könönpelto skolans skolbyggnad i adressen Kivipurontie 8.

- - - - - -


Ruotsinkielinen koulu on toiminut varkautelaisten ja lähialueiden palveluksessa jo yli 90 vuotta. Oppilaita koulussamme on esikoulu mukaan lukien tällä hetkellä 12. Koulumme toiminta-ajatuksena on opettaa lapsia ruotsinkielellä tukien samalla heidän mahdollisuuttaan kehittää suomenkieltään.

Koulussamme on kaksi eri ryhmää lapsille: esikoulu-2.luokka ja luokat 3.-6. Ryhmillä on omat opettajansa.

Opetuksemme on yhdysluokkaopetusta, jossa käytetään eriytystä jokaisen ikätason mukaan. Koulun opetuskieli on ruotsi. Englantia opiskellaan toiselta luokalta lähtien. Voimmekin sanoa olevamme oikea kielikoulu.

Waltterin koulu taas puolestaan tarjoaa ruotsinkielen kehitystä tukevaa lisäopetusta yläkouluun siirtyville oppilaillemme. Useat koulumme kasvatit ovat kirjoittaneet ylioppilastutkinnon ruotsin kielen kokeen hyvin arvosanoin.

Svenska skolan tarjoaa:

o runsaasti kielitaitoa ja kansainvälisyyttä
o kiehtovia suomenruotsalaisia perinteitä Luciasta Runebergiin
o tietoja ja taitoja elämän polulle
o osaavat ja innokkaat opettajat