Modersmål

Modersmålin opiskelu

Modersmålin opiskelu koostuu:

* lukemisesta
* kirjoittamisesta
* saneluista
* puhetehtävistä
* peleistä, joissa pääsee puhumaan ruotsia
* riimityksistä ja loruista
* lauluista


Esikoulussa pääpaino on kirjainten opettelemisessa sekä ruotsin kielen sanaston ja ilmaisujen opettelemisessa/laajentamisessa. Myös numeroiden opetteleminen ruotsiksi kuuluu esikouluun.

1. -luokalla pääpaino on opetella lukemaan ja kirjoittamaan ruotsiksi, vakiinnuttaa kirjaintieto- ja taito, sekä sujuvoittaa lukemista ja kirjoittamista ja edistää puheen tuottamista ruotsiksi.

2. -luokalla pääpaino on lukemisen ja kirjoittamisen edelleen sujuvoittamisessa, sekä sanavaraston laajentaminen. Pidemmät tekstit, niin lukemisessa kuin kirjoittamisessa, ovat ajankohtaisia. Myös oikeinkirjoitukseen kiinnitetään enemmän huomiota sekä ruotsin kielen puhumiseen oppitunneilla.