Åk 0-2

Tervetuloa Svenskanin pienten omille sivuille! Välkomna till våra egna webbsidor!

Information om 0-2 klassens veckoschema:

Skolan börjar varje dag kl 8.00 och slutar kl 12.00. Efter detta har Svenska skolan en egen Eftis till ca.14.00. Efter det kan eleverna gå till Suomi IP.

Elever jobbar dagligen tillsammans med varandra och årskursgränserna är inte så viktiga. Vi spelar och leker tillsammans årskurrserna 0-6 även på rasterna.