Käsitteet

Y

YDINREAKTIO: Auringon ydinreaktio on yhdistymisreaktio. Kevyet atomit yhdistyvät raskaammiski. Ydinvoimalan ydinreaktio on sitä vastoin hajoamisreaktio. Raskaat atomit hajoavat kevyemmiksi. Kummastakin ydinreaktiosta aiheutuu runsaasti lämpöä.