Arviointi

Tehtäviä puistosta

  • Tehkää Lomake-työkalun avulla tehtäviä puistosta. 
  • Jakakaa aiheet mistä kukin ryhmä tekee tehtävä
  • Testatkaa osaamisenne!