Luokan Puisto

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda luokan oma materiaali luokan omasta Puistosta.  Voidaanko ajatella oppikirja uudella tavalla siten oppilaat voivat tuottaa oman oppikirjansa? Tervetuloa kokeilemaan!
 
Työ tulee sisältään tekstiä, kuvia, videoita, haastattelujen tuloksia, ryhmätöitä jne.
 
Tavoitteena on että
  • Ymmärrät...
  • Osaat luokitella...
  • Kysyt sisällön kannalta tärkeitä kysymyksiä...
  • Nostat esille omia mielenkiinnon kohteitasi...
  • Huomioit erilaisia näkökulmia...
  • Otat kantaa...