Kuvitus

Suomennos

yhteyttaminen_englanti_shutterstock_71587645.JPG
Photosynthesis
is the process by which plants make their own food.

"Photo" is the Greek word for 'light' and "synthesis" is word for 'putting together'.  So, it is using light to put things together.  

Plants can make their food anywhere as long as they have three things. The three things are carbon dioxide, water and light. Photosynthesis turns carbon dioxide into sugars using sunlight.

Photosynthesis is very important for life on Earth. Animals get energy by eating plants.

---------------------
Fotosynteesi eli yhteyttäminen on prosessi, jonka avulla kasvit tekevät oman ruokansa.

"Photo" on kreikkaa ja tarkoittaa valoa. "Synthesis" on sana, joka tarkoittaa yhteeen laittamista: käytetään valoa laittamaan asioita yhteen.

Kasvit voivat tehdä omaa ruokaansa niin kauan kuin ne saavat kolmea asiaa: hiilidioksidia, vettä ja valoa.

Fotosynteesi muuttaa hiilidioksidia sokeriksi käyttäen auringonvaloa.

Fotosynteesi on tärkeää maapallon elämälle. Eläimet saavat energiaa syömällä kasveja.