Lisätietoa ja linkkejä

Jokamiehenoikeudet

 
 

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Saat:

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta;
 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin;
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia;
 • onkia ja pilkkiä sekä
 • veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

Et saa:

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille;
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia;
 • häiritä poroja ja riistaeläimiä;
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta;
 • tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta;
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla;
 • roskata ympäristöä;
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa ja
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

Metsien suojelu

Metsiä pitää suojella, jotta niiden kasvit ja eläinlajit voivat menestyä. Jokainen meistä voi suojella metsiä liikkumalla metsässä luontoa kunnioitaen: ei melua, ei katko oksia, ei potki muurahaiskekoja jne.
 
Metsien omistajat suojelevat metsiään muun muassa jättämällä pystyyn vanhoja lehtipuita ja lahopuita niitä tarvitsiville eläimille.
 
Suojelualueita on perustettu sitä varten, että metsien uhanalaisilla kasveilla ja eläimillä olisi varmasti riittävästi elinalueita.