Monimuotoinen Eurooppa -työ

Työn tavoitteet ja vaiheet

 • Tavoitteena on selvittää miten olosuhteet poikkeavat Euroopan eri osissa.
 • Työssä keskitytään ihmisten elämään Euroopan eri osissa.
 • Asiaa selvitetään monipuolisesti. Käytettävän ajan mukaan voidaan valita työn laajuus.
 • Työ tehdään pienissä ryhmissä mutta tuloksia esitetään koko luokalle säännöllisesti.
 • Selvitykset kerrotaan muulle luokalle lyhyinä suullisina esityksinä.
 • Opettajalle: tutkimuksen taustalla on ilmiöpohjainen oppiminen.
 
Työn vaiheet:
1) Ryhmät valitsevat Euroopan valtion.
2) Opettajan johdolla valitaan työn alakohdat.
3) Selvitetyt asiat esitetään muulle luokalle.
4) Kerätyt tiedot voidaan kerätä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
 

Uutiset

 • Luokkaan sisustetaan uutisstudio. Taustalle tehdään suuri Euroopan kartta, johon nimetään ja väritetään työssä käytettävät valtiot. Nimetään karttaan myös meret (Atlantti, Pohjanmeri, Itämeri ja Välimeri) ja vuoristot (Skandit, Alpit).
 • Ryhmät toimittavat uutisankkureille viikottain omasta valtiostaan uutisen. Uutisankkurit kokoavat uutisista uutislähetyksen.
 • Uutisaiheita: politiikka, hallitsijat, sää, talouselämä.

Talouselämä

Selvitettävät asiat:
 • tärkeimmät teollisuustuotteet
 • valtio kuuluminen Euroopan unioniin (joka on lähes 30 valtion liittouma)
 • valtion rahayksikkö
Tulokset esitetään luokalle.
 
Keskustelun aiheita:
 • eri maiden teollisuustuotteiden tunnettuus: esimerkiksi Peugeot on ranskalainen automerkki
 • voidaanko valtion päätuotteiden perusteella arvioida valtion vaurautta ja sitä kautta ihmisten taloudellista hyvinvointia
 • mitä etua tai haittaa on kuulua Eurooppaan unioniin
 • mitä etua tai haittaa voi kansalaisille olla siitä, että valtiossa käytetään euroa rahayksikkönä.
 
 

Kulttuuri

Ryhmät selvittävät valtiostaan seuraavat tiedot:
 • Mitä kieliä maassa puhutaan?
 • Mitkä ovat valtion yleisimmät uskonnot?
 • Kerro valtion koulujärjestelmästä: Milloin lapset aloittavat koulunkäynnin?
Ryhmät esittävät tuloksensa.
Valtioiden erilaisuudesta keskustellaan.