18. Veden ominaisuuksia

Tehtäviä

B. Täydennä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake


Kirjoita seuraavat sanat aukkoihin (pienellä ja oikein):

kivennäisaineita - veden - vesihöyryä - pintajännitys - tiheää - olomuotoa - kellu - liuennutta - liukenee - tiivistyy


1. Vedellä on 3 : kiinteä, neste ja kaasu.
2. Kaasuna vesi on näkymätöntä .
3. Hengitettäessä lasiin vesihöyry vedeksi lasin pintaan.
4. Jää ei ole niin kuin vesi.
5. Suurin osa meressä kelluvasta jäävuoresta on pinnan alla.
6. Moni aine veteen.
7. Kasvi saa maasta tärkeitä veden mukana.
8. Kidustensa avulla kala voi hengittää veteen happea.
9. Vahvin on kylmällä ja puhtaalla vedellä.
10. Alumiini ei vedessä.


Tarkasta tallentamalla. Maksimi 10 pistettä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake