18. Veden ominaisuuksia

Mitkä ovat veden kolme olomuotoa?

Vedellä on maapallolla kolme olomuotoa: kiinteä, neste ja kaasu. Kiinteää vettä kutsutaan jääksi. Siinä veden molekyylit ovat paikoillaan. Nesteenä vesi on vettä. Siinä sen molekyylit pääsevät vapaammin liukumaan toistensa ohi. Kaasuna vesi on vesihöyryä. Se on näkymätöntä. Vesihöyryssä veden hiukkaset syöksyilevät vapaina ja hurjaa vauhtia. Ilmassa olevaa vettä voi pyydystää kylmän lasin avulla. Pakastimesta nostettuun lasin pintaan härmistyy näkymätöntä vesihöyryä jääksi. Uloshengitysilmassa on paljon vettä. Veden saat näkyviin, kun hönkäilet peiliin tai ikkunaan. Näkymätön vesihöyry tiivistyy lasin pinnalle vedeksi.

veden_olomuodot-EO.png

Kiinteässä olomuodossa molekyylit eivät juurikaan liiku. Nesteenä liikettä on jo huomattavasti. Kaasuna molekyylit liikkuvat rajusti.