Ihmisen hyvinvointi

Työn tavoite

 • Tavoitteena on selvittää asioita mitkä vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin
 • Asiaa selvitetään monipuolisesti. Käytettävän ajan mukaan voidaan valita työn laajuus.
 • Työ tehdään pienissä ryhmissä mutta tuloksia esitetään koko luokalle säännöllisesti.
 • Selvitykset kerrotaan muulle luokalle lyhyinä suullisina esityksinä.
 • Opettajalle: tutkimuksen taustalla on ilmiöpohjainen oppiminen.
 
Työn vaiheet:
1) Lyhyt keskustelu hyvinvoinnin osa-alueista. Opettajan johdolla valitaan työn alakohdat.
2) Selvitetyt asiat esitetään muulle luokalle.
3) Kerätyt tiedot voidaan kerätä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
4) Lopuksi tehdään yhteenveto luokan mielestä tärkeimmistä asioista, jotka vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin 

Harrastukset

harrastus_shutterstock_127952354_peda.jpg

Miten harrastukset voivat lisätä hyvinvointia?
Voivatko harrastukset aiheuttaa ongelmia hyvinvoinnille?
 

Lepo

bi9_uni_shutterstock_116522608_peda.jpg

Nukutaanko riittävästi?

Koulu

bi9_ystavat_shutterstock_111518636_peda.jpg • Mikä koulussa on mukavinta?
 • Mikä koulussa tuntuu kurjalta?
 • Miten koulusta voi tehdä mukavamman?

Liikunta

liikunta_shutterstock_95075494_peda.jpg
 • Liikunnan määrä
 • Millainen liikunta on mieluisinta?
 • Mitä mieltä ollaan koululiikunnan lisäämisestä?
 

Monipuolinen ruoka

bi9_Lautasmalli_sveistola.JPG
 • Mitä on terveellinen, monipuolinen ruoka?
 • Miten ryhmän jäsenet itse syövät?
 • Mitkä ovat tärkeimmät asiat terveellisessä ruokavaliossa?

Huolenaiheet

Ryhmä selvittää koulukavereiltaan kyselytutkimuksella mitä huolenaiheita heillä on. Tulokset kootaan luetteloksi.
 
Keskustellaan keinoista, miten huolen määrää voidaan vähentää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä