5. Aasiassa on erilaisia valtioita

Luvun tavoitteet

Tavoitteena on
  • oppia ymmärtämään miten ja miksi valtiot poikkeavat toisistaan
  • tekemään huolellisesti ja tarkasti esitelmä valtiosta
  • etsimään tietoa monipuolisesti
  • tekemään muistiinpanot tietolähteestä
  • yhdistämään tietoa eri lähteistä
  • arvioida tiedon luotettavuutta
  • tehdä suunnitelma esitelmän rakenteesta ja toteutustavasta
  • esittää tai tehdä oma työ sovitussa aikataulussa tai laajuudessa

Miten valtiot poikkeavat toisistaan?

Valtiot poikkeavat monin tavoin toisistaan. Niillä on erilainen historia. Osa on ollut itsenäisesenä valtiona jo tuhansia vuosia, osa on saanut itsenäisyytensä vasta äskettäin. Monien valtioiden kohtalona on kokea sisällissotia, jossa valtion eri väestönryhmät pyrkivät asein ottamaan vallan itselleen. Muun muassa Syyriassa ja Afganistanissa on ollut viime vuosina sisällissotia.
 
Osa valtioista on pystynyt säilyttämään melko rauhanomaisen olotilan, vaikka niissä elää monia kansoja. Valtioiden hallitusmuoto on yleensä tasavalta, kuningaskunta tai keisarikunta. Tärkein asia kansalle on se, että he voivat äänestämällä vaikuttaa ketkä päättävät valtion asioista. Tällaista vaikuttamisen mahdollisuutta kutsutaan kansanvallaksi, demokratiaksi.
 
Aasiassa on monia uskontoja. Kristinusko, islam, buddhalaisuus ja hindulaisuus ovat yleisimpiä uskontoja. Monissa maissa uskonto määrää ihmisten elintapoja voimakkaasti.
 
Maatalous on edelleen tärkein työllistäjä. Tästä huolimatta teollisuus on muuttunut monien maiden tärkeimmäksi tulonlähteeksi. Monet Aasian valtiot, kuten Etelä-Korea ja Japani, ovat uudenlaisen teknologian kehittämisessä maailman johtavia maita.
 
 

Valtioesitelmä

Tavoite:
a) Opit hankkimaan luotettavaa tietoa valtion piirteistä.
b) Osaat esitellä tiedot siten, että vertailet tietoja muihin valtioihin. (Esimerkki: "Thaimaassa on noin 65 miljoonaa ihmistä" ei ole mielenkiintoinen tieto, mutta tieto, että "Thaimaa on pinta-alaltaan noin kaksi kertaa Suomen kokoinen, mutta asukkaita siellä on 12 kertaa enemmän" kertoo jo lukijalle ja kuulijalle sen, että Thaimaassa on elää paljon asukkaita ja väentiheys on suuri.
c) Osaat tehdä tarpeeksi tiiviin, oleellisiin asioihin keskittyvän esitelmän.
 
Muistiinpanojen tekeminen:
Et saa tehdä työtäsi liimaa-leikkaa-menetelmällä esimerkiksi Wikipediasta!
 
Tee siis muistiinpanot ranskalaisin viivoin.
Esimerkki:
- pinta-ala 200 000 neliökilometriä (lähde: Wikipedia), mutta 200 050 neliökilometriä (lähde: CIA World Factbook)
- maa vuoristoinen, tärkeimmät vuoristot ovat A ja B.
- Korkein kohta on vuoristossa A oleva M.
 
Työn sisältö:
Työssä esitellään valtion perusasioita. Työ tehdään opettajan valitsemalla tavalla: tutkielma, suullinen esitys, posteri tai Peda.net-ympäristöön oma luku Intia-, Kiina- tai Japani-lukujen mallin mukaisesti. Valtiosta esitellään esimerkiksi seuraavia asioita:
a) Sijainti: mm. rajanaapurit, valtamerien ja suurten vuorten läheisyys
b) Pinta-ala ja huomattavimman paikat (vuoret, järvet, joet, suurimmat kaupungit jne.)
c) Ilmasto
d) Kasvillisuus ja eläimistö
e) Väestö: väkimäärä, etniset ryhmät (uskonnot, heimot jne.)
f) Historian tärkeimpiä tapahtumia
g) Elinkeinot (maatalous, teollisuus, turismi jne.)
h) Elämä nykyisin (uutisia viimeisten kuukausien aikana)
 
Valtiot: Aasiassa on lähes 50 valtiota http://fi.wikipedia.org/wiki/Aasia.
Sinut kannattaa tutkimusvaltioksesi jonkin seuraavista, sillä kaikista valtioista ei löydy helposti luotettavaa tietoa:
a) Japani
b) Kiina
c) Filippiinit
d) Indonesia
e) Thaimaa
f) Intia
g) Pakistan
h) Israel
i) Saudi-Arabia
j) Kuwait
k) Turkki

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä