Käsitteet

V

VALOKAARI: Sähkön reitti ilmassa on valokaari. Valo syntyy, kun ilma kuumenee rajusti. Luonnon valokaari on salama.

VINYYLI: PVC-muovia kutsutaan usein vinyyliksi. Siitä tehtiin aikoinaan äänilevyjä.

VIRTAPIIRI: Sellaista reittiä, jossa sähkövirta voi toimia, kutsutaan virtapiiriksi. Virtapiiri muodostaa kehän, jota voi sähkö kiertää.