Puisto-tutkimus

Mikä on tavoite?

  • Tavoitteena on tutkia puiston merkitystä ihmisille ja eläimille.
  • Puistoa tutkitaan monipuolisesti. Käytettävän ajan mukaan voidaan valita tutkimuksen laajuus.
  • Työ tehdään pienissä ryhmissä.
  • Tulokset voidaan julkistaa raporttina tai julisteena.
  • Opettajalle: tutkimuksen taustalla on ilmiöpohjainen oppiminen.
 
Työn vaiheet:
1) Valitkaa tutkittava puisto, joka on mahdollisimman lähellä koulua.
2) Opettajan johdolla valitaan ne kohdat, joita ryhmät tutkivat.
3) Tutkimustulokset kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, esimerkiksi palautuskansioon.
4) Tutkimus päätetään yhteenvetoon syistä miksi puiston säilyttäminen on tärkeää.