Puisto-tutkimus

4. Mitä eläimiä puistossa elää?

Linnut
  •  Käykää linturetkellä puistossa. Kirjatkaa mitä lintuja näitte.
  •  Kysykää puiston linnuista paikalliselta lintuharrastajalta tai kaupungin ympäristöviranomaiselta.
 
Nisäkkäät
  • Kysykää puistossa viihtyviltä ihmisiltä ovatko he havainneet puistossa nisäkkäitä.
  • Nisäkäsretki puistossa. Näittekö nisäkkäitä?