Puisto-tutkimus

Mikä on tavoite?

 • Tavoitteena on tutkia puiston merkitystä ihmisille ja eläimille.
 • Puistoa tutkitaan monipuolisesti. Käytettävän ajan mukaan voidaan valita tutkimuksen laajuus.
 • Työ tehdään pienissä ryhmissä.
 • Tulokset voidaan julkistaa raporttina tai julisteena.
 • Opettajalle: tutkimuksen taustalla on ilmiöpohjainen oppiminen.
 
Työn vaiheet:
1) Valitkaa tutkittava puisto, joka on mahdollisimman lähellä koulua.
2) Opettajan johdolla valitaan ne kohdat, joita ryhmät tutkivat.
3) Tutkimustulokset kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, esimerkiksi palautuskansioon.
4) Tutkimus päätetään yhteenvetoon syistä miksi puiston säilyttäminen on tärkeää.

2. Puisto eri aikoina

Valokuvaa tai piirrä maisemia puistosta eri vuorokauden aikoina, erilaisissa sääoloissa tai eri vuodenaikoina.

3. Mihin puistoa käytetään?

Selvitä miten puistoa käytetään vuoden eri aikoina. Ryhmän on itse päätettävä miten selvitys tehdään. Älkää unohtako puiston erilaista käyttöä eri vuodenaikoina.
 
Puistossa voi olla seuraavia asioita:
 •  leikkipaikka
 •  koirien ulkoilualue
 •  penkkejä
 •  kioskeja
 •  patsaita

4. Mitä eläimiä puistossa elää?

Linnut
 •  Käykää linturetkellä puistossa. Kirjatkaa mitä lintuja näitte.
 •  Kysykää puiston linnuista paikalliselta lintuharrastajalta tai kaupungin ympäristöviranomaiselta.
 
Nisäkkäät
 • Kysykää puistossa viihtyviltä ihmisiltä ovatko he havainneet puistossa nisäkkäitä.
 • Nisäkäsretki puistossa. Näittekö nisäkkäitä?

5. Mikä on puistojen merkitys?

Haastattelututkimus
 • Suunnitelkaa ja toteuttakaa haastattelututkimus miten eri-ikäiset käyttävät puistoa.
Seurantatutkimus
 • Seuratkaa keitä puistossa viihtyy.

Palautuskansio

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä