Monimuotoinen Eurooppa -työ

Työn tavoitteet ja vaiheet

 • Tavoitteena on selvittää miten olosuhteet poikkeavat Euroopan eri osissa.
 • Työssä keskitytään ihmisten elämään Euroopan eri osissa.
 • Asiaa selvitetään monipuolisesti. Käytettävän ajan mukaan voidaan valita työn laajuus.
 • Työ tehdään pienissä ryhmissä mutta tuloksia esitetään koko luokalle säännöllisesti.
 • Selvitykset kerrotaan muulle luokalle lyhyinä suullisina esityksinä.
 • Opettajalle: tutkimuksen taustalla on ilmiöpohjainen oppiminen.
 
Työn vaiheet:
1) Ryhmät valitsevat Euroopan valtion.
2) Opettajan johdolla valitaan työn alakohdat.
3) Selvitetyt asiat esitetään muulle luokalle.
4) Kerätyt tiedot voidaan kerätä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
 

Uutiset

 • Luokkaan sisustetaan uutisstudio. Taustalle tehdään suuri Euroopan kartta, johon nimetään ja väritetään työssä käytettävät valtiot. Nimetään karttaan myös meret (Atlantti, Pohjanmeri, Itämeri ja Välimeri) ja vuoristot (Skandit, Alpit).
 • Ryhmät toimittavat uutisankkureille viikottain omasta valtiostaan uutisen. Uutisankkurit kokoavat uutisista uutislähetyksen.
 • Uutisaiheita: politiikka, hallitsijat, sää, talouselämä.

Talouselämä

Selvitettävät asiat:
 • tärkeimmät teollisuustuotteet
 • valtio kuuluminen Euroopan unioniin (joka on lähes 30 valtion liittouma)
 • valtion rahayksikkö
Tulokset esitetään luokalle.
 
Keskustelun aiheita:
 • eri maiden teollisuustuotteiden tunnettuus: esimerkiksi Peugeot on ranskalainen automerkki
 • voidaanko valtion päätuotteiden perusteella arvioida valtion vaurautta ja sitä kautta ihmisten taloudellista hyvinvointia
 • mitä etua tai haittaa on kuulua Eurooppaan unioniin
 • mitä etua tai haittaa voi kansalaisille olla siitä, että valtiossa käytetään euroa rahayksikkönä.
 
 

Kulttuuri

Ryhmät selvittävät valtiostaan seuraavat tiedot:
 • Mitä kieliä maassa puhutaan?
 • Mitkä ovat valtion yleisimmät uskonnot?
 • Kerro valtion koulujärjestelmästä: Milloin lapset aloittavat koulunkäynnin?
Ryhmät esittävät tuloksensa.
Valtioiden erilaisuudesta keskustellaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä