Turvallisuus

Yhteiset pelisäännöt

Maailma on täynnä sääntöjä ja ohjeistuksia. Ilman niitä olisi elämä melko turvatonta ja vaikeaa.

Kun kaikki noudattavat sääntöjä, on jokaisella mukavampi olla ja toimia, niin kotona kuin koulussa.

Sääntöjä ja sopimuksia noudattamalla osoitat myös kunnioittavasi toisia ja edesautat heidän viihtymistään elinympäristössänne.
lapsia_shutterstock.JPG