Tiivistelmä

Tiivistelmä

  • Alueen sijainti maapallolla vaikuttaa sen lämpö- ja kasvillisuusoloihin.
  • Maapallolla on 4 lämpövyöhykettä: kylmä, lauhkea, lämmin ja kuuma.
  • Lämpövyöhykkeisiin vaikuttavia tekijöitä ovat tuulet, merivirrat, etäisyys merenpinnasta ja pinnanmuodot.
  • Etelä- ja Pohjois-Amerikassa on monipuolista kasvillisuutta.
  • Alueen kasvillisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat sademäärä, lämpötila ja maaperä.
  • Ilmastodiagrammissa kuvataan keskimääräinen kuukausittainen sademäärä ja lämpötila.
  • Sää ja ilmasto tarkoittavat eri asioita.