Brasilia - Amazonian sademetsät ja Amazonjoki

Amazonin sademetsä

ge7_sademetsa_shutterstock_4649152_peda.jpgYleistä
Etelä-Amerikassa sijaitseva Amazonin (tai Amazonian) sademetsä on maailman suurin sademetsä. Sen pinta-ala on noin 5,5 miljoonaa neliökilometriä  eli Suomen pinta-alaan verrattuna yli 16-kertainen. Koko Etelä-Amerikan pinta-alasta noin 40 % on sademetsää ja Brasiliasta noin 60 %. Sademetsää on myös Perussa (13 % pinta-alasta), Kolumbiassa (10 %) ja pienempiä määriä myös muissa Brasilian naapurivaltioissa.

Sademetsät sijaitsevat päiväntasaajan lähellä, joten siellä vallitsee ikuinen kesä. Amazoniassa lämpötila vaihtelee läpi vuoden 25-27 asteen välillä, koska auringon lämpösäteilyn määrä on suuri ja aurinko paistaa kohtisuoraan.

Kuten sademetsän nimikin sanoo, siellä sataa myös paljon. Amazonian alueella sademäärät vaihtelevat paljon, mutta keskimäärin vuodessa sataa pari kolme metriä, mikä on jopa 6 kertaa enemmän kuin Suomessa. Päivittäin sademetsissä sataa iltapäivisin noin kello 15 jälkeen pari tuntia, koska aamupäivän aikana lämpötila on noussut ja kosteutta on ehtinyt haihtua pilviksi.

Sademäärä Amazonaksen alueella


Rakenne

Sademetsissä on suuri biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alueella elää suuri määrä lajeja. Katso aiheesta video ja lue artikkeli.

Kaikkialla sademetsissä on tiheää kasvillisuutta. Ylimpänä sademetsissä on jopa noin 50 metrin korkeuteen ulottuva puiden latvustojen kerros. Tiheyttä korostavat myös oksistojen päällyskasvit eli epifyytit, kuten orkideat  ja puiden liaanit eli puuvartiset köynnökset. Noin 30 metrin korkeudessa on sademetsän latvuskerros ja sen alapuolella pienempää puustoa. Alle viiden metrin korkeudessa on pensaiden kerros. Aivan maanpinnalla on vähemmän kasvillisuutta, koska monet kasvit tavoittelevat ylös, kohti valoa.

Voisi luulla, että sademetsissä maaperä olisi ravinteikasta, mutta näin ei ole. Päivittäiset sateet huuhtovat ravinteita pois ja maaperästä tulee ravinneköyhä. Maaperä saa ravinteita koko ajan tippuvista lehdistä ja muista kasvinosista, jotka lahoavat nopeasti ja vapautuvat näin toisten kasvien käyttöön.

Merkitys

On tärkeää säilyttää maapallon monimuotoisuus. Sademetsien monimuotoisella eliöstöllä on maapallolle monta tärkeää merkitystä.

Sademetsät ovat ikään kuin suuri apteekki, jossa voi kasvaa tälläkin hetkellä erilaisia sairauksia parantavia lääkekasveja, joista emme vielä edes tiedä.

Sademetsät sitovat ilman hiilidioksidia, mikä hidastaa ilmastonmuutosta. Tästä syystä sademetsiä onkin sanottu maapallon keuhkoiksi.

Sademetsissä elää intiaaniheimoja, jotka ovat oppineet elämään luonnon ehdoilla. Intiaanien elämää ovat vaikeuttaneet muun muassa eurooppalaisten tuomat sairauksia jo satoja vuosia sitten. Samoin eurooppalaisten kiinnostus sademetsien luonnonvaroista on kaventanut intiaanien elinalueita. Näiden seurauksena intiaaniheimoja on siirretty reservaatteihin ja kokonaisia heimoja on kuollut sukupuuttoon.

Sademetsät tuottavat paljon myös hedelmiä, pähkinöitä ja puutavaraa.

Uhkat

Sademetsien väheneminen on yksi maapallon suurimmista ympäristöongelmista, erityisesti Brasilialle.

Metsänhakkuut ja avohakkuut, osin jopa laittomat, ovat tuhonneet sademetsiä. Näiden tuhojen vähentämiseksi on perustettu suojelualueita ja paikoin sademetsiä on yritetty palauttaakin.

Suurin syy sademetsien tuhoamiseen on kuitenkin köyhyys, kun Amazonian alueelle saapuu rahattomia siirtolaisia, jotka raivaavat tilaa maanviljelykselle. Koska maaperä on ravinneköyhää, samassa paikassa voidaan viljellä vain muutama vuosi. Tämän jälkeen pellon paikkaa pitää vaihtaa, jolloin siirrytään aina vain syvemmälle sademetsään.

Sademetsän monet luonnonrikkaudet, kulta-, öljy- ja rautaesiintymät kiinnostavat yrityksiä. Näiden luonnonvarojen hyödyntämiseksi tarvitsee parantaa liikenneyhteyksiä. Näiden kulkuyhteyksien alle jää sademetsää.

Koko ajan sademetsien kasvi- ja eläinlajeja kuolee sukupuuttoon. Kun sademetsät vähenevät, myös niiden ilmaston lämpenemistä hidastava vaikutus hidastuu.

Jos sademetsien tuhoutuminen jatkuu, ei Amazonin sademetsää enää ole kymmenien vuosien kuluttua.

Video aiheesta (Yle, Areena, 5 min)
Artikkeli
Lyhyitä esittelyjä, episodes 1-6, BBC:n Amazon-sarja
BBC WorldWide-pätkiä, esim. nro 3 Amazon