34. Virtajohtimen magneettikentästä sähkömagneettiin

Sähkövirta ja magneettikenttä

Kun johdin kytketään virtapiiriin jännitelähteen kanssa, alkavat johtimen metalliatomien helposti liikuteltavat ulkoelektronit liikkua vakionopeudella ja syntyy sähkövirta. Sähkövirta on varautuneiden hiukkasten liikettä, kuten aiemmin jo todettiin. Johtimen ympärille syntyy sekä sähkö- että magneettikenttä. Liikkuvan varauksen aiheuttamaa kenttää sanotaan siten sähkömagneettiseksi kentäksi. Johtimen ympärille syntyvän magneettikentän suunta saadaan oikean käden säännöstä:

oikean-kaden-saanto-virtajohtimessa-600x800.png
Kun johtimen ympärille kierretyn oikean käden peukalo osoittaa virran suuntaan, niin sormen päät osoittavat magneettikentän suunnan.

Kun eristettyä johdinta kierretään useita kierroksia silmukoiksi, saadaan käämi. Käämiä kutsutaan myös kelaksi. Käämin silmukoissa olevat virrat ovat samansuuntaisia. Tällöin sähkövirtojen johdinsilmukoihin syntyneet magneettikentät vahvistavat toisiaan.

oikean-kaden-saanto-kaami-800x600.png