Paikallinen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma UKK

Mikä on paikallisen opetussuunnitelman tarkoitus?
- varmistaa valtakunnallisten tavoitteiden yhdenvertainen ja laadukas toteutuminen
- varmistaa Valkeakosken kaupungin tärkeänä pitämien tavoitteiden toteutuminen
- ohjata koulutus- ja hyvinvointilautakunnan toimintaa
- liittää koulujen toiminta kaupungin muuhun lasten ja nuorten hyvinvointitoimintaan
- ohjata koulujen toiminnan suunnittelua ja koulutyötä
- auttaa opettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan päivittäistä työtään

Millainen on hyvä opetussuunnitelma?
Sellainen, jota käytetään.

Mitä tarkoittaa ohjausjärjestelmä?
Opetussuunnitelma ja sen lukuvuosisuunnitelma eivät ole irrallisia asiakirjoja, vaan ne pohjautuvat
- perusopetuslakiin
- perusopetusasetukseen
- valtioneuvoston asetuksiin ja
- opetussuunnitelman perusteisiin.

Miten edistetään perusopetuksen yhtenäisyyttä?
Opetussuunnitelmaa ja sen sisältöjä suunnitellaan ja arvioidaan koko perusopetuksen kesken. Ylä- ja alakoulun käytänteitä yhtenäistetään.

Miten edistetään siirtymävaiheisiin liittyvää yhteistyötä?
(kesken)