Oppilaiden osallisuus

Oppilaskunta UKK

Mikä on oppilaskunta?
Oppilaskunnan muodostavat koulun kaikki oppilaat samalla tavalla kuin koulun opettajakunnan muodostavat kaikki opettajat. Koululla on lain mukaan oltava oppilaskunta.

Mikä on oppilaskunnan hallitus?
Oppilaskunnalla on syytä olla toimielin, joka suunnittelee ja johtaa oppilaskunnan toimintaa sekä edustaa oppilaskuntaa esimerkiksi lausunnoissa. Yleensä tämä on hallitus.

Miten oppilaskunnan hallitus valitaan?
Hallitus tulisi valita mahdollisimman hyvin oikeita kunnallisia vaaleja muistuttavalla tavalla. Nuorisovaltuusto on toivonut, ettei hallitusta valittaisi ainakaan huuto- tai kädennostoäänestyksellä ja että oppilaalla olisi mahdollisuus myös tyhjään ääneen.

Miten oppilaskunnan hallituksesta tiedotetaan?
Oppilaskunnan hallitus tulee esitellä esimerkiksi koulun ilmoitustaululla. Samalla on hyvä antaa ohjeita siitä, miten oppilaskunnan kautta voi vaikuttaa asioihin.

Miten nuorisovaltuusto tähän liittyy?
Nuorisovaltuusto edustaa oppilaskuntia esimerkiksi kunnan hallintoon päin. Tavoitteena on, että nuorisovaltuusto kutsuisi koulujen oppilaskuntien puheenjohtajat vuosittaiseen neuvotteluun.