Nivelvaiheet

Nivelvaiheet UKK

toimintatavat siirtymävaiheessa
tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut