Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö UKK

Täytyykö huoltajien kanssa tehdä yhteistyötä?
Täytyy. Sekä yksilö- että yhteisötasolla.

Pitääkö käyttää Wilmaa?
Pitää. Henkilökohtaisten ja ryhmätapaamisten lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Negatiiviset asiat on kuitenkin hyvä hoitaa puhelimella tai kasvokkain. Katso tukimateriaalin "Viesti Wilmalla viisaasti".

Täytyykö oppilaan käydä koulua?
Ei, mikäli huoltaja näin ilmoittaa. Silloin oppilaalle annetaan erotodistus ja hänelle määrätään yksityisoppilaan valvova opettaja. Muuten kyllä.

Pitääkö koulun tukea vanhempainyhdistystoimintaa?
Pitää. Sen voi tehdä esimerkiksi tarjoamalla kokoustiloja, välittämällä viestejä, sallimalla kotisivun ja kutsumalla yhdistys osalliseksi koulun erilaisiin tapahtumiin.

Pitääkö huoltajia päästää kouluun?
Kyllä. Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen esimerkiksi avoimien ovien päivänä. Opetus on julkista toimintaa, joten huoltaja voi tulla seuraamaan koulunkäyntiä. Mikäli siitä aiheutuu häiriötä, voi rehtori sen kieltää.

Mitä on yksilötason yhteistyö?
Huoltajan ja opettajan välisiä keskusteluja lapsen oppimisen ja kasvun edistymisestä ja mahdollisista poissaoloista sekä opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista: opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista.

Mitä on yhteisötason yhteistyö?
Vanhempainiltoja tai muita tapahtumia, jolloin huoltajille järjestetään mahdollisuuksia osallistua koulun toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa sekä yhteiseen arvopohdintaan ja keskinäiseen verkostoitumiseen.

Miten yhteistyötä toteutetaan silloin, kun oppilas tarvitsee tukea?
Katso lukua "Oppimisen ja koulunkäynnin tuki" ja sieltä kohtaa "Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet".

Miten yhteistyötä toteutetaan silloin, kun oppilas tarvitsee oppilashuoltoa?
Katso lukua "Oppilashuolto".