Yhteinen vastuu koulupäivästä

Yhteinen vastuu koulupäivästä UKK

Kenelle kuuluu kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen?
Kaikille koululla työskenteleville aikuisille.

Mikä on koulun johdon vastuu?
Huolehtia opetuksen, ohjauksen, oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä käytännön ratkaisuista sekä niiden kehittämisestä.

Mitä opettajan tehtäviin kuuluu?
- oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen,
- jokaisen oppilaan arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu,
- mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen,
- oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen,
- opetuksellisen ja oppilashuollollisen tuen toteutumisen varmistaminen sekä
- vuorovaikutus oppilaan, huoltajan sekä muiden ammattilaisten kanssa.

Mikä on oppilaan vastuu kouluyhteisön jäsenenä?
- säännöllinen osallistuminen koulutyöhön,
- reilu ja arvostava suhtautuminen koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä
- yhteisten sääntöjen noudattaminen.