Naakan koulun toimintakulttuuri

Naakan koulun toiminta-ajatus

Koulun arvopohjasta on johdettu toiminta-ajatus. Sen mukaan Naakan koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on tasapainoinen, ympäristöönsä ja kanssaihmisiinsä myönteisesti suhteutuva oppilas, jolla on jatko-opintojen vaatimat tiedot, taidot ja perusvalmiudet sekä käsitys työelämän vaatimuksista.

Edellä mainittuun tavoitteeseen koulu pyrkii asettamansa arvopohjan, monipuolisten työmenetelmien, kodin ja koulun välisen yhteistyön, yhteistyöverkostonsa sekä opetussuunnitelman jatkuvan kehittämisen avulla.

Koulumme antaa koulutoimen Naakkaan osoittamille oppilaille tämän opetussuunnitelman, oppilaan oman oppimissuunnitelman tai oppilaan HOJKS:n mukaista opetusta ja kasvatusta.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti