Naakan koulun toimintakulttuuri

Naakan koulun arvot

1. Työnteon arvostaminen
- annettujen tehtävien vastuuntuntoinen hoitaminen
- oma-aloitteisuus ja tehtävien loppuun saattaminen
- toisen tekemän työn kunnioittaminen

2. Vastuu yhteiskunnasta
- toisen ihmisen auttaminen (aina ei tarvitse olla parempi tai voittaa)
- kansalaisten välisen tasa-arvon merkityksen ymmärtäminen
- tahto ottaa osaa yhteisten tehtävien hoitamiseen

3. Perussivistys
- riittävät tiedot ja taidot jatko-opintojen kannalta
- oppimisen ilon kokeminen: opitaan itselle, elinikäinen koulutus
- itsenäisen tiedonhankinnan tukeminen
- tarkoituksenmukaisten oppimistekniikoiden opettaminen

4. Terve itsetunto
- ehjä persoonallisuus hyvän elämän lähtökohta
- opetusjärjestelyt ja oppimistilanteet ovat sellaisia, että jokaisella
oppilaalla on mahdollisuus kokea onnistumisen elämyksiä.
- avoimmuuteen ja rakentavaan kriittisyyteen ohjaaminen

5. Luonnon kunnioittaminen itseisarvona ja elämän mahdollistajana
- kestävän kehityksen merkitys ihmiskunnan elämän jatkuvuuden kannalta
- luonnon näkeminen organismina, jonka terveyden vaaliminen on ihmisen
vastuulla

6. Hyvät tavat
- sosiaalisten tilanteiden tajuaminen ja hallinta
- asiallinen kielenkäyttö ja korrektius
- kohteliaisuus ja ystävällisyys
- yhteisen omaisuuden kunnioitus

7. Suomalaisuuden hyväksyminen
- oman kansallisen ja paikallisen identiteetin tunnustaminen ja siihen
smaistuminen
- kansainvälisyyteen pyrkiminen omien juurien tuntemisen pohjalta

8. Erilaisuuden hyväksyminen
- tutustuminen vieraisiin kulttuureihin (kontaktit)
- kristillisten perusarvojen ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen
pohjalta

9. Rehellisyys
- totuudellisuuden arvon omaksuminen

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti