Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Naakan koulun toimintaympäristö

Naakan koulu on vuosiluokkien 7 - 9 perusopetusta antava koulu. Oppilaitos sijaitsee Raikkaan kaupunginosassa, entisen Naakan rusthollin mailla, osoitteessa Kaapelintie 18. Koulussa toimii laaja-alaista erityisopetusta antava klinikka omissa opetustiloissaan entisen neuvolan tiloissa.

Koulun alueena pidetään koulun tonttia nro 1 (kortteli 18, kaupunginosa XII), jota rajoittavat koulua ympäröivät tiet (Kaapelintie ja Monontie), viheralueet, kevyen liikenteen väylät ja aidat.

Koulu on valmistunut vuonna 1987. Koulurakennus on suunniteltu yläasteeksi silloisen tuntikehysjärjestelmän lähtökohdista ja se perustuu aineluokkajärjestelmään. Koulutalo on mitoitettu noin 300 oppilaalle. Rakennuksen tilavuus on 21 000 kuutiometriä. Kerrosalaa on kaikkiaan 4482 neliömetriä ja hyötypinta-ala on 3253 neliömetriä. Lisärakennus huomioon ottaen oppilaskapasiteetin ylärajana on 350 oppilasta.

Valmistuttuaan Naakan koulu oli Suomen nykyaikaisimpia. Uusin opetusteknologia otettiin käyttöön. Opetustiloja on kaikkiaan 28. Talo on toiminnallisesti jaettu äänekkään työskentelyn C-siipeen (musiikki, kotitalous ja poikien käsityö) sekä hiljaisempia olosuhteita edellyttävien reaaliaineiden, kielten ja matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden A- ja B-siipiin.

Koulussa on kiinteistöautomaatio, johon sisältyvät mm. aikaohjauttu ilmastointi, sähkölukot ulko-ovissa sekä automaattinen rikosilmoitusjärjestelmä.

Koulun ruokasalissa on 185 istumapaikkaa. Oppilasruokailu toteutetaan kahdessa vuorossa. Oppilaat ottavat tarjottimille ruoan itse kahdelta linjalta. Ruokala on viihtyisä valoisuutensa, viherkasvien, oppilastöiden ja lukuisten taulujen ansiosta. Koulun keittiö toimii valmistuskeittiönä, joka valmistaa ja lähettää ruoan kuudelle muulle koululle.

Koulupiha on avara ja tilava. Siihen kuuluu puistoalueita, jotka palvelevat myös opetusta. Ajoneuvoliikenne on ohjattu oppilaiden välituntialueen ulkopuolelle.

Naakan koulun omaleimaisuus korostuu myös oppilaiden kotipaikan perusteella. Koulumme toimintaa leimaa tietty dualismi. Koulutalossa kohtaavat nykyaikainen kaupunkikulttuuri ja maaseutupohjainen elämäntapa, sillä kolmasosa oppilaista tulee maaseudulta, entisen Sääksmäen kunnan alueelta. Koulun toimintaympäristö koostuu sekä rakennetusta kaupunkimiljööstä että haja-asutuslaueesta.

Kulttuurisena piirteenä erottuvat Sääksmäen alueen aina esihistorialliseen aikaan ulottuva menneisyys Rapolan linnavuorineen ja perinteet Ritvalan Helkajuhlineen, toisaalta teollisuusyhdyskunnan synty ja kehitys liittyneenä Valkeakosken kaupunkiin. Alueellisena erityispiirteina on syytä mainita Vallonjärvi runsaine lintulajeineen.

Naakan koulua voidaan pitää kahdenlaisen kulttuurin kohtauspaikkana, pitkän perinteen jatkumisesta huolehtivana oppilaitoksena sekä suomalaiseen luontoon monipuolisesti perehdyttävänä kouluna.

Oppiva yhteisö

Naakan koulussa arvostetaan yhdessä tekemistä ja toinen toisiltamme oppimista. Oppivassa yhteisössä vallitsee luottava ja arvostava ilmapiiri kaikkien kouluyhteisön jäsenten välillä. Koulumme oppilaat osallistuvat oppikokonaisuuksien tavoitteiden määrittelyyn sekä niiden toteutumisen arviointiin. Oppimisprosesseissa kannustetaan oppilaita kokeilevaan, vastuulliseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn.