Järjestyssäännöt

Naakan koulun järjestyssäännöt

Yhteiset pelisääntömme:

Tarkoitus:
Koulumme järjestyssäännöt on laadittu, jotta SINUN, MINUN ja meidän kaikkien naakkalaisten koulunkäynti olisi mahdollisimman turvallista ja miellyttävää. Koulun tulee olla jokaiselle oppilaalle ja siellä työskentelevälle henkilökunnan jäsenelle paikka, jonne on mukavaa tulla itseään kehittämään ja tehtäviään suorittamaan. Säännöt eivät ole itsetarkoitus, vaan niiden avulla kouluyhteisön jäsenet totutetaan vastuuseen työskentelyn sujumisesta.

Koulumatka ja oppitunneille saapuminen:
Saavun kouluun eli työpaikkaani sopivan ajoissa ja liikennesääntöjä noudattaen. Koulumatka on osa koulupäivää. Julkisessa kulkuneuvossa käyttäydyn asiallisesti muita kohtaan.

Oppitunti:
Oppitunneille menen ajoissa ja asianmukaiset opiskeluvälineet mukanani sekä annetut tehtävät hoidettuna. Luokassa toimin niin, että omalta osaltani takaan kaikkien työrauhan. Käyttäydyn asiallisesti sekä opettajaa että oppilastyötovereitani kohtaan. Ymmärrän, että olen suorittamassa työtäni. En vie oppitunneille ulkoiluvaatteita, korvakuulokkeita, omaan iPadia enkä matkapuhelinta.

Olen vastuussa käyttööni luovutetuista opiskeluvälineistä ja velvollinen korvaamaan hukkaamani ja rikkomani välineet. En myöskään jätä opiskeluvälineitä lojumaan koulun tiloihin. Ymmärrän myös, että tahallisuudesta ja piittaamattomuudesta johtuvan vahingon korvaamisen lisäksi käyttöoikeuksiani koulun laitteisiin ja välineisiin voidaan rajoittaa.

Välitunti:
Välitunneilla ulkoilen ja virkistyn. Kiiruhdan ulos ripeästi. En tappele, en myöskään käyttäydy väkivaltaisesti. En loukkaa ketään puheillani. En aiheuta vaaratilanteita esim. heittelemällä kiviä tai lumipalloja taikka tarpeettomasti ryntäilemällä. Omalta osaltani haluan pitää koulun piha-alueen kunnossa, en roskaa enkä muullakaan tavalla sotke ympäristöä. En poistu koulun välituntialueelta.

Välitunneilta tullaan sisälle rauhallisesti muita tönimättä tapaturmien välttämiseksi.

Koulun sisätilat:
Sisätiloissa liikun ilman päällysvaatteita ja päähinettä. En juokse, mutta liikun muuten ripeästi. Ruokailussa noudatan annettua ruokailujärjestystä; en etuile tai töni toisia. Oman siisteyteni varmistamiseksi en myöskään istu koulun lattioilla. Eri luokkiin mennessäni noudatan opettajien antamia ohjeita.

Käyttäytyminen:
Olen ystävällinen ja kohtelias koulun henkilökuntaa, tovereitani, koulussa vierailevia ja yleensä kanssaihmisiäni kohtaan. Kielenkäyttöni on asiallista ja toisia kunnioittavaa.

Ruokaillessani noudatan siisteyttä, hyviä pöytätapoja ja koulun antamia ohjeita; näin varmistan omalta osaltani ruokailuntilanteen sujumisen ja miellyttävyyden.

Siistissä ympäristössä on turvallista ja tehokasta toimia. Jokainen kouluyhteisömme jäsen on vastuussa koulurakennuksen kunnosta, tilojen siisteydestä ja opetusvälineiden toimivuudesta. Kaikki koulun omaisuus, minun, sinun, ystävieni, koulun ja muiden omistama on kovalla työllä hankittua. Siksi kunnioitan ja pidän huolta meille uskotusta omaisuudesta.

Kouluun ei tuoda sytyttimiä eikä teräaseita.

Kohdaltani haluan olla rakentamassa turvallista ja viihtyisää Naakan koulua.

Tupakka, päihteet ja huumeet:
Koulussa tupakkavalmisteiden (tupakkavalmisteeksi katsotaan myös nuuska ja sähkötupakka), alkoholijuomien ja huumeiden hallussapito ja käyttö on kielletty. Alle 18-vuotiailla ei ole mitään oikeutta em. valmisteisiin.

Huumausaineet on Suomessa kaikilta osiltaan julistettu rikoslain piiriin kuuluviksi. Ymmärrän, että näiden edellä lueteltujen aineiden hallussapidosta, tuomisesta kouluun ja niiden käyttämisestä seuraa rangaistus. Tupakka, alkoholi ja huumeet ovat myös terveydelleni erittäin vaarallisia, sillä niiden käyttö johtaa erilaisiin vakaviin sairauksiin ja riippuvuuteen.

En tuo kouluun myöskään energiajuomia enkä minkäänlaisia nikotiinivalmisteita.

Lopuksi:
Nämä edellä luetellut pelisäännöt auttavat minua ja kaikkia muita koulussa työskenteleviä viihtymään Naakassa. Minä noudatan niitä.