Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Osallisuus

Naakan koulussa pidetään tärkeänä, että oppilaista kasvaa aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia. Kasvua tuetaan ottamalla oppilaat mukaan toiminnan suunnitteluun. Keskeisiä keinoja osallistamisessa ovat oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta. Oppilailla on pysyväisedustus koulun ruokalatoimikunnassa sekä NYKKY ry:ssä (Naakan koti ja koulu –yhdistys).

Naakan koulussa toteutetaan opetussuunnitelmaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, mm. seurakunnan, nuorisotoimen ja urheiluseurojen kanssa. Toiminta on suunnitelmallista ja siinä pyritään läpinäkyvyyteen.

Naakan koulun oppilaskuntatoiminnan periaatteita ja käytänteitä

- Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaisden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

- Oppilaat valitsevat oppilaskunnan hallitukseen 10 - 14 kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista. Lisäksi seitsemännet luokat valitsevat kultakin luokalta yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen hallitukseen.

- Oppilaskunnan hallitus pitää yllä kioskia joka päivä ruokavälitunnilla sekä klo 13.00 alkavalla välitunnilla. Lisäksi kioski-kahviota pidetään koulun tapahtumissa.

- Hallitus valitsee syksyisin yhden taksvärkkikohteen.

- Hallitus valitsee vuosittain koulukuvausyrityksen. Koulukuvaus toteutetaan yhden päivän mittaisena syyslukukaudella.

- Hallituksen jäsenet pitävät päivänavauksia noin kerran kuukaudessa.

- Kaksi hallituksen jäsentä edustaa Naakan oppilaskuntaa Naakan koti- ja kouluyhdistyksen kokouksissa.

- Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja tai muu 9. luokalla oleva oppilas pitää puheen kevätjuhlassa.

- Oppilaskunta pitää huolta info-tv:n sisällöstä ja päivittämisestä.

- Oppilaskunnan hallitus pitää Naakan syysliikuntapäivänä yhden rastin Korkeakankaan reitillä.

- Oppilaskunta järjestää talviliikuntapäivänä jonkin aktiviteetin Pappilanniemen kurssikeskuksessa Valkeakoskella.

- Perjantaisin oppilaskunta tarjoaa kahvia ja pullaa Naakassa syömässä käyville sotaveteraaneille.

- Päättöluokkien oppilaille on vuodesta 2010 lähtien järjestetty potkiaisjuhla kevätlukukauden lopulla. Tämän juhlan oppilaskunta ideoi ja toteuttaa itse.

- Tuottoja käytetään mm. oppilaskunnan stipendeihin (joiden saajista opettajat päättävät), kirjallisuusdiplomeihin, virolaisen ystävyyskoulun avustamiseen ja erilaisiin palkintoihin esim. liikuntapäivinä. 

- Koulun toiminnan kehittämiseksi oppilaskunnan hallitus ideoi ja laatii oman toimintasuunnitelman lukuvuosittain. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet kutsutaan opettajainkokoukseen esittelemään aloitteensa. Ne käsitellään keskustellen opettajainkokouksessa, jossa tehdään päätös siitä, mitkä kehittämisaloitteet toteutetaan.