Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Kulttuurinen moninaisuus

Oppilaat omaksuvat laajan kielikäsityksen ja ymmärtävät, että jokaisella kulttuurilla ja oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Koulun arjessa kohdellaan tasa-arvoisesti jokaista kouluyhteisön jäsentä riippumatta hänen identiteetistään, kielestään, uskonnostaan tai katsomuksestaan. Yhteisön heterogeenisyys koetaan rikkautena. Oppiva yhteisö kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa.