Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Vuorovaikutus

Oppilaita kannustetaan vuorovaikutteiseen opiskeluun. Työskentelyssä toteutetaan monipuolisia menetelmiä. Esimerkiksi uusi tieto kytketään jo tiedettyyn, olemassa olevaan, tietoon yhdessä oppilaiden kanssa. Yhteisöllisessä kasvuympäristössä aikuisten vuorovaikutuksen tulee toimia myönteisenä esimerkkinä oppilaille.