Koulukohtaiset toimintakulttuurit

Koulukohtaiset toimintakulttuurit

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokainen koulu täsmentää vähintään seuraavat asiat koulukohtaisesti. Tähän ei kirjata niitä yksittäistä lukuvuotta koskevia asioita, jotka kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan (Wilma).

- koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma; koskee oppilaita; erityisesti liikunta ja käsityö
- koulun häirinnän ja kiusaamisen ehkäisytoimenpiteet; myös oppilaiden seksuaalisen häirinnän osalta
- koulun arviointikulttuuri; mahdolliset tarkennukset kunnallisiin ohjeisiin; myös ehtojen suorituspäivä
- koulun toimenpiteet oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi; oppilaskunnan toiminta
- koulun käytännön toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi; toimintamalli oppilaille
- koulun oman pedagogisen toimintakulttuurin kuvaus:
 • oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet
 • työtapojen kehittämisen tavoitteet
 • yhteiset pedagogiset toimintaperiaatteet
 • pedagoginen yhteistyö
 • muut pedagogisten käytäntöjen toteutukset
 • eheyttämisen suunnittelu, toteuttaminen, seuranta ja arviointi
 • monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu, toteuttaminen, seuranta ja arviointi
 • eri oppiaineiden yhteistyö oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa
 • oppilaan arvioinnin käytänteet monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta
 • monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevat yhteistyösuunnitelmat koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa
 • järjestyssäännöt