(ym6.1) Oppilas tutustuu metsän ja suon eliöyhteisöihin: ravintoketjut, kasvio ja metsän hyötykäyttö.

Hyvät käytännöt

Metsäretki
Pienimuotoinen lehto löytyy Valmarinniemen luontopolun alusta. Oppilailla alusta, vihko ja kynä. Opettaja osoittaa jotain kasvia ja kukin oppilasryhmä kirjoittaa lajin vihkoonsa. Tarvittaessa opettaja voi antaa vihjeitä tai vaihtoehtoja.

Suoretki
Hyvä läheinen kohde suoretkelle on Rauttunrahka. Oppilaille voi antaa alustan ja bongausmonisteen suokasveista. Myös "tuo minulle" -leikki ryhmien välisenä kilpailuna toimii. Ehkäpä näytteet voisi tuodakin kännykkäkuvina.

Kasvio
Laaditaan digikasvio esimerkiksi pedanettiin.